Laman Utama / Lupa Katalaluan
1. Semakan No. Kad Pengenalan

Sila masukkan 12 digit no.kad pengenalan anda untuk semakan dan klik butang "Seterusnya".

2. Soalan Keselamatan

Sila jawab soalan keselamatan anda.

Sila cipta katalaluan baru. Kataluan mestilah lebih daripada 8 aksara.

4. Reset Katalaluan

4. Reset katalaluan selesai!

Sila tekan butang "Log Masuk" untuk login ke sistem.
© 2018 Majlis Perbandaran Manjung (MPM)
Visual terbaik dengan Mozilla Firefox/Google Chrome beresolusi 1024x728 piksel ke atas.